Logo - DentalInfo - katalog dla stomatologii
Dentalinfo
ul. Łąkowa 3/5
90-562 Łódź
+48 606 357 052

 

Ha Biocer

producent: Chema-Elektromet

Zastosowanie

HA BIOCER proszek stosuje się:

 • jako opatrunek w leczeniu miazgi zębowej:
  • do przyspieszenia odkładania się zębiny wtórnej jako przykrycie pośrednie w próchnicy głębokiej,
  • do wytworzenia zębiny reparacyjnej czyli tzw. mostu zębinowego, jako przykrycie bezpośrednie miazgi obnażonej lub zranionej,
  • jako opatrunek na miazgę po amputacji częściowej lub całkowitej lub w przypadku pourazowego złamania korony zęba z obnażeniem miazgi
 • w celu wywołania procesów remineralizacyjnych na powierzchni patologicznie zmienionych twardych tkanek zęba (niedorozwój szkliwa, patologicznie starcie zębów, ubytki niepróchnicowego pochodzenia, obnażenie cementu korzeniowego),
 • w celu zniesienia nadwrażliwości zębiny (obnażone szyjki zębów, korekta węzłów urazowych przez szlifowanie).

Nie znane są przeciwwskazania do stosowania wyrobu.

 

Dane techniczno - medyczne:

HA BIOCER proszek jest syntetycznym materiałem ceramicznym o wzorze chemicznym Ca10(PO4)6(OH)2, odpowiadającym chemicznie i mineralogicznie (pod względem składu fazowego) naturalnemu nieorganicznemu składnikowi kości i zębów, tzw. apatytowi kostnemu. Wykazuje zgodność biologiczną z tkankami zębów i kości oraz z tkankami miękkimi żywego organizmu.

Zastosowany w leczeniu miazgi jest podobnie skuteczny, a według niektórych autorów bardziej skuteczny niż wodorotlenek wapnia. Wynika to z unikalnych właściwości biologicznych. Bezpośredni kontakt z obnażoną lub zranioną miazgą zęba pozwala na niezakłócony przebieg procesów gojenia się tej tkanki, z wytworzeniem tzw. mostu zębinowego. Warunkiem jest jałowe przeprowadzenie zabiegu. Działanie tego preparatu położonego na obnażoną miazgę nie polega jak w przypadku wodorotlenku wapnia na wywołaniu wstępnej martwicy powierzchniowej warstwy miazgi lecz na biozgodnym kontakcie preparatu (przypominającym opiłki zębinowe) z żywą, zranioną tkanką miazgi.

Obecność natomiast drobnych cząstek hydroksyapatytu w paście wcieranej w zmienione powierzchnie twardych tkanek zęba powoduje wnikanie tych cząstek do szczelin i zagłębień oraz do obnażonych kanalików zębinowych i ich wbudowywanie się w strukturę zęba. Sprzyja to procesowi chemicznej remineralizacji szkliwa i zniesieniu nadwrażliwości zęba. Zabiegi należy powtarzać kilkakrotnie w kilkudniowych odstępach czasu.

Sposób postępowania z wyrobem

W przypadku leczenia miazgi zębowej preparat pobrany ze sterylnej ampułki należy zarobić z jałowym roztworem soli fizjologicznej do konsystencji pasty i położyć go bez ucisku na dno ubytku (na obnażoną miazgę). W razie potrzeby można odsączyć sterylnym gazikiem nadmiar płynu. Grubość warstwy preparatu zależy w każdym przypadku od warunków miejscowych.

Preparat powinien być położony na miazgę po ustąpieniu krwawienia i przepłukaniu ubytku solą fizjologiczną. Obecność skrzepu na powierzchni obnażonej miazgi utrudnia tworzenie się zębiny reparacyjnej. Warstwę preparatu przykrywa się cementem szkło – jonomerowym w postaci lekko płynnego podkładu zastosowanego bez ucisku. Dalsze postępowanie zależy od planu przyjętego leczenia.

 

Do zastosowania zewnętrznego na powierzchnie zębów, wyrób miesza się z roztworem soli fizjologicznej do konsystencji gęstej pasty i wciera za pomocą miękkich gumek w kształcie stożka w określone powierzchnie zębów. Zabiegi należy wykonywać 1-2 razy w tygodniu przez kilka a nawet kilkanaście tygodni, w zależności od stanu szkliwa pacjenta. Po zabiegu pacjent powinien się wstrzymać od płukania jamy ustnej, picia, jedzenia i palenia przez okres przynajmniej pół godziny po zabiegu.

 

 • HA BIOCER proszek jest wyrobem jałowym. Ampułkę z wyrobem należy otwierać bezpośrednio przed zabiegiem z zachowaniem zasad aseptyki.
 • Przed użyciem należy sprawdzić czy opakowanie bezpośrednie nie jest uszkodzone. W przypadku zauważenia uszkodzenia opakowania materiał nie nadaje się do użycia. Zachować ostrożność podczas otwierania szklanej ampułki.
 • Do pracy z wyrobem stosuje się standardowe wyposażenie i sterylne instrumenty stomatologiczne, które przed zabiegiem powinny być wysterylizowane.
 • Wyrób przeznaczony jest do jednorazowego użycia. Pozostałości niewykorzystanego materiału nie nadają się do ponownego zastosowania i należy je traktować jako odpady. Nie należy poddawać materiału ponownej sterylizacji.

Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może doprowadzić do niepowodzenia zabiegu lub innych powikłań.

Dostępne opakowanie

Opakowanie jednostkowe zawiera jedną ampułkę szklaną z jałowym wyrobem – 650 mg.

Warunki przechowywania

Przechowywać w miejscu suchym, w temperaturze 5­-25ºC. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.


Opisy i zdjęcia pochodzą ze strony: http://www.chema.rzeszow.pl


Dentalinfo

ul. Łąkowa 3/5
90-562 Łódź
NIP 9471821416
Regon 100465440

 

 
realizacja: www.top76.pl