Logo - DentalInfo - katalog dla stomatologii
Dentalinfo
ul. Łąkowa 3/5
90-562 Łódź
+48 606 357 052

 

Ha Biocer granule

producent: Chema-Elektromet

Zastosowanie

HA BIOCER granule stosuje się przede wszystkim jako materiał wszczepowy w leczeniu ubytków kostnych:

 1. Periodontologia:
  • wypełnianie ubytków tworzących się w przebiegu zapalenia przyzębia (kieszonki kostne) lub zapalenia okołowszczepowego (periimplantitis),
  • wypełnianie ubytków wytworzonych w wyniku resorpcji korzeni zębów, w celu zahamowania procesów resorpcyjnych.
 2. Chirurgia stomatologiczna
  • wypełnianie ubytków po resekcji wierzchołków korzeni, po usunięciu ziarniaków okołowierzchołkowych oraz torbieli korzeniowych,
  • wypełnianie ubytków po radektomii, hemisekcji lub ekstrakcji zębów, w tym usunięciu zębów zatrzymanych, w celu przyspieszenia gojenia się powstałych ubytków i/lub utrzymania odpowiedniej wysokości wyrostka zębodołowego,
  • wypełnianie ubytków powstałych po złamaniach korzeni zębów z przemieszczeniem, w wyniku urazu i wtórnego zapalenia.
 3. Chirurgia twarzoczaszki
  • wypełnianie ubytków po usuniętych torbielach, guzach niezłośliwych,
  • w leczeniu ubytków pourazowych, po usunięciu ciała obcego.
 4. Ortopedia
  • wypełnianie ubytków powstałych w wyniku urazów lub usunięcia zmian zwyrodnieniowych w obrębie kości.

 

Wypełnienie ubytku kostnego preparatem HA BIOCER granule daje następujące korzyści:

 • zabezpiecza przed wypłukaniem skrzepu i wtórnym zakażeniem pustego ubytku,
 • utrzymuje potrzebną wysokość poziomu kości,
 • stwarza korzystne warunki szybkiego wypełniania się ubytku tkanką kostną lub kościopodobną.

Dane techniczno - medyczne:

HA BIOCER jest syntetycznym materiałem ceramicznym o wzorze chemicznym Ca10(PO4)6(OH)2,  odpowiadającym chemicznie i mineralogicznie (pod względem składu fazowego) naturalnemu nieorganicznemu składnikowi kości i zębów, tzw. apatytowi kostnemu. Wykazuje zgodność biologiczną z tkankami zębów i kości oraz z tkankami miękkimi żywego organizmu. W warunkach żywego organizmu podlega jedynie w minimalnym stopniu biodegradacji i uznawany jest za materiał praktycznie nieresorbowalny. Umożliwia aktywne połączenie i przerastanie tkanką kostną. Wytworzone zamocowanie biologiczne warunkuje stabilność implantów i chroni je przed obluzowaniem, czy ewentualnym wydzieleniem z ubytku.

HA BIOCER wytwarzany jest w postaci granul o rozmiarach od 0,5 do 1,6 mm. 

Sposób postępowania z wyrobem

Ubytek kostny, przed implantacją materiału, powinien być odpowiednio przygotowany, zgodnie z zasadami przyjętymi w chirurgii kostnej. Materiał nie powinien być wprowadzony w nadmiarze, a rana po jego zdeponowaniu winna być oczyszczona z wolnych drobin. Przed wprowadzeniem do ubytku materiał należy zmieszać z solą fizjologiczną, krwią lub płytkami krwi pacjenta. Po wprowadzeniu preparat powinien być lekko wciśnięty i sięgać do dna ubytku. Należy wprowadzić taką ilość materiału do ubytku kostnego, aby go wypełnić i łatwo pokryć płatem śluzówkowo – okostnowym lub najpierw błoną zaporową, a potem płatem. Nadmiar materiału wprowadzonego do ubytku utrudnia lub nawet uniemożliwia dobre pokrycie go płatem. Szczelne przyszycie płata uniemożliwia wydostawanie się z ubytku kostnego między szwami pojedynczych granulek. W leczeniu pooperacyjnym należy stosować odciążenie miejsc implantacyjnych.

Dostępne opakowanie

Opakowanie jednostkowe zawiera jedną ampułkę szklaną z jałowym wyrobem – 650 mg.

Warunki przechowywania

Przechowywać w miejscu suchym, w temperaturze 5­-25ºC. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.


Opisy i zdjęcia pochodzą ze strony: http://www.chema.rzeszow.pl


Dentalinfo

ul. Łąkowa 3/5
90-562 Łódź
NIP 9471821416
Regon 100465440

 

 
realizacja: www.top76.pl