Logo - DentalInfo - katalog dla stomatologii
Dentalinfo
ul. Łąkowa 3/5
90-562 Łódź
+48 606 357 052

Membrana kortykalna Plastbone

producent: PlastBone

Membrana kortykalna stanowi najwyżej rozwinięty system membrany stosowanej do sterowanej regeneracji kości i przeszczepów kostnych.

Skład: Kolagen typu I o wysokiej gęstości , kostne apatyty (45%).
Zastosowanie: Osteoklastyczna remodelowana membrana do sterowanej regeneracji kości. Materiał zastępczy dla periosteum (okostnej), jak również dla tkanki kortykalnej.
Rozmiar: 25x25x0,2mm
Czas ochrony: Około 6 miesięcy.
Przygotowanie produktu: Otworzyć podwójny blister przez zdjęcie folii. Wstrząsnąć roztwór soli fizjologicznej o pokojowej temperaturze. Przed nawilżeniem membrana ma nierówną powierzchnię i jest wygięta na brzegach, kiedy zaś uwodni się, jest gładka i płaska.
Nakładanie: Membrana posiada niewielkie nacięcie w kształcie litery V na jednej z krawędzi. To nacięcie pokazuje kierunek naciągu. Ukształtować membranę zgodnie z zastosowaniem przy użyciu sterylnych nożyc. Umieścić ją w prawidłowej pozycji zwracając uwagę na kierunek naciągu i zamocować jedną stronę przy pomocy śrub. Kontynuować mocowanie na przeciwległej stronie i jeśli potrzeba, naciągnąć membranę. Membrana może być także mocowana nićmi chirurgicznymi i klejem fibrynowym. Te sposoby jednak, nie pozwalają na wykazanie się pełnej elastyczności produktu.
Uwaga: Chociaż Cortical Membrane wygląda jak typowa membrana do sterowanej regeneracji kości, to wykazuje te same biologiczne właściwości co tkanka kostna i dlatego musi być mocno umocowana (pierwotna stabilizacja).
Biologiczne właściwości: Produkt jest absorbowany tylko po osteoklastycznym działaniu i dlatego może być uważany za samoregulujący, jako że resorpcja nie może się rozpocząć dopóki pełna ossyfikacja (kostnienie) ubytku nie jest zakończona. W porównaniu z syntetycznymi membranami, znacząco redukuje ryzyko rozstąpienia się tkanki, dzięki identycznym cechom, jakie prezentuje powierzchnia kortykalnej kości.


Informacje i zdjęcia pochodzą ze strony: 3z.pl


Dentalinfo

ul. Łąkowa 3/5
90-562 Łódź
NIP 9471821416
Regon 100465440

 

 
realizacja: www.top76.pl