Logo - DentalInfo - katalog dla stomatologii
Dentalinfo
ul. Łąkowa 3/5
90-562 Łódź
+48 606 357 052

 

PlastBone Mix Gel 1 (1 strzykawka/1 ml)

producent: PlastBone

Dzięki łatwości aplikacji idealnie nadają się do zabiegów sinus lift lub augmentacji w trudno dostępnych miejscach.

Strzykawki z gotowym preparatem do użytku natychmiastowego. Małe granulki kości kortykalnej i gąbczastej o rozmiarach cząsteczek od 0.5 do 1mm z żelem na bazie wody.

 

Skład

Czysta kość pochodzenia końskiego z żelem na bazie wody.


Reakcja biologiczna

Umieszczony w ubytku kostnym ulega zupełnej przemianie z powodu osteoklastycznego działania w sugerowanym czasie oczekiwania (zgodnym z czasem metabolizmu).


Działanie

Osteokonduktor.


Chronologia

Materiał musi być umieszczany wielowarstwowo w ubytkach bez stosowania ucisku. Przestrzenie pomiędzy granulkami będą się bardzo szybko wypełniać nowo uformowaną matrycą kostną, która utworzy – za pośrednictwem procesu mineralizacji - wysoko rozwiniętą tkankę kostną o doskonałych cechach mechanicznych. Podczas przemiany, której czas zależy od używanego produktu (zgodnego z czasem metabolizmu) tkanka będzie całkowicie zastąpiona przez endogenną kość.


Czas metabolizmu

  • dla granulatu gąbczastego - 4 -6 miesięcy,
  • dla kości kortykalnej - 8-12 miesięcy,
  • dla mieszanki kortykalnej i gąbczastej - 6-8 miesięcy.

 

Możliwości zmodyfikowania reakcji

Mieszanie tego produktu z częściami autologicznej tkanki kostnej zmienia (skraca) czas resorpcji.


Działania w celu polepszenia reakcji

Produkt prezentuje neutralną reakcję; redukuje wielkość ubytku poprzez działanie osteokondukcyjne.


Przygotowanie produktu

Preparat gotowy do aplikacji.


Sterylizacja produktu

Jest to produkt jednorazowego użytku i nie może być ponownie sterylizowany. Dostarczany produkt jest sterylizowany promieniowaniem beta 25KGY.


Informacje i zdjęcia pochodzą ze strony: 3z.pl


Dentalinfo

ul. Łąkowa 3/5
90-562 Łódź
NIP 9471821416
Regon 100465440

 

 
realizacja: www.top76.pl